Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Ανάπτυξις Συμβουλευτική

Η "Ανάπτυξις Συμβουλευτική" είναι μια εταιρία πληροφορικής και παροχής συμβουλευτικών και οικονομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, δραστηριοποιούμενη παράλληλα και στον τομέα της εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής και οικονομικών, που είναι και το αντικείμενο της επιχείρησης αλλά και το επιστημονικό υπόβαθρο των συνεργατών της!

Εχοντας διαγνώσει την ανάγκη για σημειώσεις υψηλού επιπέδου, οργανωμένες άρτια, που να ανταποκρίνονται άριστα στις ανάγκες των υποψηφίων για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, σε ένα χώρο όπου ο ανταγωνισμός για τις ελάχιστες θέσεις εκπαιδευτικών γίνεται συνεχώς εντονότερος, ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη σημειώσειων για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και οικονομικών!

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο έχεις ως στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων Πληροφορικής για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που επίκειται, καθώς επίσης την ενημέρωση και την προώθηση των σημειώσεων μας στους υποψηφίους, σε τιμές και πακέτα πολύ ανταγωνιστικά, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών!